Adatvédelem


HOLLÓHÁZI PORCELÁNMANUFAKTÚRA
WEBSHOP

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjának adatkezelője a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. (székhelye: 3999 Hollóháza, Károlyi utca 11., cégjegyzékszáma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-09-026489, adószáma: 24798954-2-05, elérhetősége: info@hollohazi1777.hu, a továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő).

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatóban és nyilatkozatban meghatározott nagybetűs fogalmak megegyeznek a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. által kínált áru megrendelése és igénybevétele, valamint az átvétel lebonyolításának leírása és szállítási feltételek tárgyában kibocsátott nyilatkozatában (a továbbiakban: Szállítási Feltételek) meghatározott nagybetűs fogalmakkal.  

Jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat célja a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. vásárlóinak tájékoztatása az online felületen végzett áruértékesítés, és az ehhez szükséges regisztráció során végzett, személyes adatokat érintő adatkezelésekről, azok céljáról és feltételeiről, továbbá a látogatók, regisztrált felhasználók és vásárlók, valamint az Adatkezelő jelen tevékenységhez kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek rögzítése.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen honlap alkalmazásával végzett adatkezelése mindenkor megfelel a jelen tájékoztató és nyilatkozatban foglaltaknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató és nyilatkozat bármikor történő egyoldalú módosítására azzal, hogy Adatkezelő nem végez olyan módosításokat, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek megfelelő működést negatívan befolyásolják.

A jelen honlapon végzett személyes adatokat érintő adatkezeléseket érintő bármilyen kérdés esetén kérjük forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: e-mailben az info@hollohazi1777.hu címen vagy postán a 3999 Hollóháza, Károlyi utca 11. címen.

A webshop fejlesztője és fenntartója az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em. 8., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-947838, adószáma: 22988197-2-41).

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

I. WEBSHOP ADATKEZELÉSEI

1.Látogatók adatainak kezelése

A https://hollohazi.hu oldal meglátogatásokat a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének, minőségének ellenőrzése, a lehetséges támadások, visszaélések megelőzése, kivizsgálása és statisztikai adatok gyűjtése.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a honlap működtetéséhez, a áruértékesítés zavartalanságához, a felhasználói élmény szinten tartásához és a fenti célokban foglaltak eléréséhez kapcsolódnak.

A kezelt adatok köre: látogató elektronikus eszközének IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldal címe, amennyiben a látogató eszközének beállításai engedik, a látogató böngészőjének és operációs rendszerének típusa.

Adatfeldolgozó: Appsters Kft.

Adatkezelés időtartama: 90 nap

Garanciák: Adatkezelő a látogatási adatokat nem kapcsolja össze és nem továbbítja, azok önmagukban a látogató személyének azonosítására, illetve személyét illetően következtetések levonására nem alkalmasak.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. weboldalán a látogatóknak lehetősége nyílik a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. online árukatalógusának megtekintésére, letöltésére, valamint e-mail rendszeren történő harmadik személlyel történő automatikus rendszer által generált üzenetben történő megosztására (szükséges adatok: látogató neve, látogató e-mail címe, címzett e-mail címe).

2.Webshop regisztráció

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjának használata során a felhasználóknak lehetőségük nyílik regisztrációval online felhasználó fiók létrehozására, amellyel nem kell minden vásárlás alkalmával megadniuk személyes adataikat, és a regisztrált profillal aktuális és korábbi vásárlásaikat nyomon tudják követni.

A regisztráció során egy erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével lehetőség van direkt marketing megkeresések (hírlevelek) küldéséhez a hozzájárulást megadni (a hírlevelekkel kapcsolatos feltételekről bővebben a 4. pontban olvashat).

A regisztráció törlésére a honlapon, bejelentkezést követően a „Saját fiók/Fiókadatok” menüpontban a „Fiók törlése” gombra való kattintással vagy az info@hollohazi1777.hu címen jelzett igény formájában lehetséges; utóbbi esetben a törlendő felhasználói fiók azonosításához szükséges nevet és e-mail címet kérjük megjelölni, e nélkül a törlési kérelmet ezen a módon Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni.

Az adatkezelés célja: felhasználók azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatainak rögzítése a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes és informált hozzájárulása. Az informált hozzájárulás megtételéhez szükséges tájékoztatást jelen tájékoztató és nyilatkozat szolgálja, amely a regisztráció során könnyen elérhető a felhasználó számára.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett felhasználó nem élvezheti a webshop felhasználói profilja által nyújtott kényelmi szolgáltatásokat, vásárlásai során minden alkalommal teljes körűen meg kell adnia a vásárláshoz szükséges személyes adatait.

A kezelt adatok köre: a regisztrációhoz minimálisan szükséges adatok a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és jelszó. A regisztrációt követően a regisztrált felhasználó megadhatja az elérhetőségi adatait és telefonszámát (címjegyzék menüpont), amely a webshopon keresztül történő vásárláshoz szükséges (ezen adatokról bővebben a 3. pontban).

Adatfeldolgozó: Appsters Kft.

Adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig (felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig) terjedő időtartam.

Garanciák: Adatkezelő és adatfeldolgozó a regisztráció adatait ügyviteli rendszerében elektronikusan, biztonságos, szoftveres védelemmel ellátott rendszerek alkalmazásával tárolja. Adatkezelő csak a felhasználó azonosításához, kapcsolattartáshoz minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Adatkezelő különleges adatokat nem kér és nem kezel. Adatkezelő a gyűjtött felhasználói adatokat nem továbbítja.

3.Vásárlás a webshopon keresztül

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjának használata során a felhasználóknak lehetőségük nyílik a webshopban található Hollóházi áruk online megvásárlására regisztrációval vagy a nélkül, az azonosításhoz, számlázáshoz, szállításhoz szükséges adataik vásárláskor történő megadásával.

Amennyiben a felhasználó regisztrált felhasználói profiljával való bejelentkezést követően kíván a webshopon keresztül vásárolni, személyes adatait a felület a regisztráció során tárolt személyes adataiból nyeri ki. Amennyiben a regisztrációt követően a felhasználó a profiljában az elérhetőségi adatait nem adta meg, a rendszer a vásárláskor kéri ezeket, ezen adatok (lásd lejjebb) ugyanis szükségesek a számlázáshoz és az esetleges szállításhoz. Amennyiben felhasználó a webshopon keresztül vásárol, és a megvásárolni kívánt termék a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. készletében fellelhető, úgy a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. a sikeres vásárlást a felhasználó részére e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben felhasználó a webshopon keresztül olyan árut kíván megvásárolni, amely a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. készletén nem elérhető, úgy a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. a vásárlást e-mail útján visszaigazolja, egyúttal jelzi a felhasználó részére, hogy az áru gyártását megkezdi, mely gyártási folyamat előreláthatólag 40 (negyven) naptári napot fog igénybe venni.

Az adatkezelés célja: a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjában áruk megvásárlása, a vásárlás, a számlázás, vásárlóknak történő leszállítás lehetővé tétele, valamint a vásárlás és a fizetés tényének dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználókkal a webshopban megrendelés leadásával automatikusan létrejött, Adatkezelő általános szerződési feltételein alapuló adásvételi szerződés teljesítése; a vásárlások adatai (dátum és időpont, vásárolt áruk, vásárlás értéke) tekintetében jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt adatok köre: az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt áruk, a vásárlás értéke). Regisztrált felhasználók esetén a regisztráció során megadott személyes adatok, valamint – amennyiben korábban rögzítésre került – a címjegyzékben szereplő adatok (lásd a 2. pontban). Regisztrált felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlók esetén vezetéknév, keresztnév, cég (opcionális), számlázási/szállítási cím, telefonszám.

Amennyiben a bankkártyás fizetés a webshopban elérhető, a bankkártyák és a tranzakció adatait a K&H Bank Zrt. a saját fizetési felületének használatával kezeli. A K&H Bank Zrt. fizetési felületén kezelt adatokhoz Adatkezelő nem fér hozzá (bővebb információ: www.kh.hu).

Adatfeldolgozó: Appsters Kft.

Adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év; amennyiben a bankkártyás fizetés az oldalon elérhető, ennek adatai tekintetében a K&H Bank Zrt. adatvédelmi feltételeiben rögzített idő.

Adattovábbítás: amennyiben a bankkártyás fizetés az oldalon elérhető, a bankkártyás fizetés technikai lebonyolítása érdekében a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank Zrt. felé.

Áruk kiszállítására vonatkozó opció választása esetén a címzett neve, szállítási címe, a rendelés értéke belföldi szállítási cím esetén a CS-Sprint Futárszolgálat, CS 80 Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. …, cégjegyzékszáma: 01 09 671423, adószáma: 12149676242), illetve külföldi szállítási címesetén a DHL Express Magyarország Kft. (székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép., cégjegyzékszáma: 01 09 060665, adószáma: 10210798244) futárszolgálat felé.

Garanciák: Adatkezelő és adatfeldolgozó a vásárlás adatait, valamint a vásárláshoz kapcsolódóan megadott személyes adatokat ügyviteli rendszerében elektronikusan, biztonságos, szoftveres védelemmel ellátott rendszerek alkalmazásával tárolja. Adatkezelő csak a fent jelölt célok eléréséhez minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Adatkezelő különleges adatokat nem kér és nem kezel. Adatkezelő a gyűjtött adatokat csak a jelen pontban rögzített személyek felé továbbítja, kivéve ha törvény máshogy rendelkezik.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy a webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén az áru kiszállítását – a Szállítási Feltételeknek megfelelően - belföldön a CS-SPRINT Futárszolgálat, külföldön a DHL Express futárszolgálat végzi, e körben a futárszolgálatok a kiszállítás valamennyi állomásáról (szolgáltatás megrendelése, áru átadása kiszállítás céljából, kiszállítás várható időtartama, akadály közlése, sikeres kiszállítás, stb.) e-mail formájában tájékoztatják a felhasználókat.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy amennyiben a felhasználó a webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén jelzi, hogy az árut személyesen szeretné átvenni, úgy az átvétel feltételeiről, időpontjáról, a pontos helyszínről stb. a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. budapesti bemutatóterme, illetve márkaboltja fogja tájékoztatni a felhasználót, e-mailen vagy telefonon.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy a jelen tájékoztatóban és nyilatkozatban meghatározott feltételek megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a felhasználó a webshopon keresztül ajándékkártyát vásárol (szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám), vagy ajándékkártya pótlása iránti igényt terjeszt elő (szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám).

4.Hírlevél küldése

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. hírlevelére feliratkozott felhasználók e-mail formájában értesülhetnek a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. legújabb áruiról, különleges ajánlatairól és kedvezményeiről.

A regisztráció során, valamint a vásárláskor a személyes adatai megadását követően van a felhasználónak lehetősége direkt marketing megkeresések (hírlevelek) küldéséhez a hozzájárulását megadni, egy erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével. A jelölőnégyzet jelöletlenül hagyása esetén az Adatkezelő hírlevelet nem küld a felhasználónak.

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél láblécében található „leiratkozom” gomb megnyomásával, valamint a honlapon, bejelentkezést követően a „Saját fiók/Felhasználói fiók irányítópult” menüpontban lehetséges. Leiratkozást követően a felhasználó részére Adatkezelő a továbbiakban nem kézbesít hírlevelet. Leiratkozást követően a felhasználó a felhasználói fiókjának előbb jelzett menüpontjában bármikor ismét feliratkozhat hírlevelek küldésére.

A leiratkozás a felhasználó webshopban történő esetleges korábbi regisztrációját nem érinti, ennek törlésére a 2. pontban rögzítettek szerint van lehetőség.

Az adatkezelés célja: a feliratkozó felhasználók részére direkt marketing tevékenység nyújtása gazdasági reklámot is tartalmazó e-mailek formájában.

Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozó felhasználók önkéntes és informált hozzájárulása.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. hírleveleiben található információkról.

A kezelt adatok köre: hírlevélre feliratkozás ténye, azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név.

Adatfeldolgozó: Appsters Kft., Hollóházi Prcelánmanufaktúra Kft.

Adatkezelés időtartama: a feliratkozott felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásáig)

Garanciák: Adatkezelő csak önkéntes hozzájárulás esetén küld hírlevelet, amely tevékenységét a hozzájárulás visszavonását követően nyomban megszünteti, a felhasználó hozzájárulását harmadik személyek hirdetéseinek közvetítésére vagy egyéb a fent rögzítetteken felüli célra nem használja fel, az adatokat nem továbbítja.

5.Cookie-k (sütik) használata

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopja a honlap működtetése és a felhasználói élmény javítása érdekében ún. HTTP-cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a szerver és a felhasználók böngészője közötti adatcsomagokat jelenti, amelyeket a felhasználó készülékén a böngésző segítségével a webszerver hoz létre, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A honlapon alkalmazott sütik típusa, leírása.

Technikailag szükséges sütik: a weboldal működése szempontjából elengedhetetlen sütik, ezeket honlapunk kénytelen tárolni. A weboldal megfelelő működtetésén túl a technikailag szükséges sütik statisztikai célú webanalitikai mérések lehetővé tételére is szolgálnak.

A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban felhasználók érdekében is áll ezek kezelése, nélkülük ugyanis a webshop használata nem volna lehetséges.

Funkcionális sütik: szerepet játszanak a bejelentkezési adatok kezelésében, megjegyzésében, feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzésében, valamint hirdetések megjelenítésében az oldalon.

A funkcionális sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap valamennyi kényelmi funkcióját igénybe venni.

Kényelmi sütik: az oldal felhasználó általi használatát elemezve lehetőséget biztosítanak személyre szóló ajánlatok, tartalmak megjelenítésére és a felhasználói preferenciák vizsgálatával lehetőséget biztosítanak a szolgáltatások továbbfejlesztésére.

A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap valamennyi kényelmi funkcióját igénybe venni, részére személyre szabott, számára releváns hirdetések, tartalmak megjelenítése nem lehetséges.

II. Felhasználók (érintettek) jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáskérés joga: a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

Helyesbítés joga: a Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Egyébiránt a Felhasználó a honlapon történő regisztráció során megadott adatait a honlapon, bejelentkezést követően a „Saját fiók/Fiókadatok” menüpontban bármikor maga is módosíthatja. A regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok módosítására a Felhasználók a rendelés visszaigazolásáról küldött e-mailben találnak információt, egyebekben a módosítás az info@hollohazi1777.hu elérhetőségen is kérhető.

Törlés (elfeledtetés) joga: a Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

  • Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
  • a népegészségügyet érintő közérdekből.

Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, hozzájárulását a Felhasználó visszavonta vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Felhasználó a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

Korlátozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • a Felhasználó tiltakozik adatainak az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Felhasználó jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő megvizsgálja a Felhasználó kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az info@hollohazi1777.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Felhasználó az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Felhasználóok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Felhasználó továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)

Adatvédelmi tájékoztató dokumentum

 

Our web store offer

Classic pic Classic
Colurful design, traditional pattern, perfect harmony.
Exclusive pic Exclusive
The perfect art of porcelain.
New Line pic New Line
Bold, innovative, youthful, or in other words, “new line”.
Home pic Home
Home sweet home! – adorned with porcelain.

Hollóháza brand store

3999, Hollóháza Károlyi út 11.

+36 20 592 2488

Hollóháza Porcelain Exhibition- and Showroom

1055, Budapest Falk Miksa u. 7.

+36 70 476 4374

Quality promise

Directly from the Manufactory ikon

Directly from the Manufactory

Packaged with care ikon

Packaged with care

Hungarian cultural heritage ikon

Hungarian cultural heritage

Replacement warranty ikon

Replacement warranty